Evangelisatie materiaal

De City Bible is een instrument voor evangelisatie! Het Woord van God zal nooit leeg terugkeren. lees meer…

De Goede Tekenaar

De Goede Tekenaar is een kinderboekje waarin overzichtelijk het evangelie getoond wordt van Schepping tot Redding. 
In duidelijke tekeningen met sprekende teksten wordt op 32 pagina’s de “grote lijn” van de Bijbel verteld.
 Aan het eind vindt men enkele verzen uit de Bijbel en een “zondaarsgebed”. Het boekje is erg geschikt voor kinderen, maar ook volwassenen kunnen genieten van de frisse en duidelijke uitleg van het evangelie. Het is een vruchtbaar instrument voor evangelisatie. De boekjes kunnen besteld worden bij de Loukas Foundation. De bestelling dient tenminste 200 exemplaren of meer omvatten. Hieronder kunt u De Goede Tekenaar als een video bekijken.

Beschikbaar in 21 talen:
Albanees, Arabisch, Chichewa, Duits, Engels, Farsi, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Luganda, Macedonisch, Nederlands, Pools, Roemeens, Russisch, Sloveens, Spaans, Turks, Zuid Afrikaans

5 stappen naar vrede in je hart

God maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. God maakte van die mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem een vrije wil en daarmee de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat is immers de basis van vriendschap! De eerste mens koos echter zijn eigen weg. En alle mensen zijn hem daarin helaas gevolgd. Dat heet zonde en zonde betekent letterlijk: je doel missen. De mens miste zijn doel door geen vriendschap meer met God te hebben. Dus is het leven met God verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en mens.

De Bijbel zegt daarover: Want zij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid Gods; (Romeinen 3:23)
Vul in deze tekst bij de woorden wereld en ieder je eigen naam eens in…………

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Al eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen. Naar de kerk gaan, religieuze handelingen, een hoge moraal, het hielp allemaal niets. De kloof kon niet overbrugd worden.

God Zelf zorgde voor de ENIGE uitweg… Ieder mens staat voor de keuze die weg te gaan of niet, die waarheid te geloven of niet, dat leven te zoeken of niet. God werd mens en met dié persoon, Jezus Christus, is de ontstane kloof tussen God en ons overbrugd. Daarom kwam Hij op aarde, stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar kreeg op die manier de straf voor onze zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons. In de Bijbel staat het zo: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. (Romeinen 5:8) en een stukje eerder: Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

De mensen op deze wereld worden allemaal gescheiden van God geboren. Als je in je leven niets doet zul je ook de eeuwigheid gescheiden van God doorbrengen. Maar God geeft je tijdens je leven kansen om te kiezen voor Hem. Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden gestorven is en daarna is opgestaan uit de dood, dan kies je in wezen voor God. Je kiest niet voor jezelf, maar voor God. Dat is een keuze van levensbelang. Want als je voor God kiest dan zal God je aanvaarden als Zijn kind en wordt Hij je Vader. Dat wordt je niet door doop, belijdenis of goeden werken: dat wordt je alleen door Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. Als je Jezus aanneemt ontvang je vergeving van je zonden. Je kunt daarna blij en ontspannen leven, want je hebt je doel in je leven teruggevonden.

Dat is wat we noemen, geloven. We moeten vertrouwen op Jezus Christus en Hem persoonlijk aanvaarden als Heer over ons leven. Geloven betekent: Er op vertrouwen dat het waar is wat Hij zegt.

In de bijbel staat: Wie Jezus aanneemt, mag zich een kind van God noemen (Johannes 1 : 12)
Vraag: Is er een geldige reden waarom je Jezus niet zou kunnen aannemen, nu, op dit moment?

Wat betekent dat: aannemen van Jezus?
1. Erken dat je een zondaar bent en gescheiden bent van God
2. Geloof dat je Jezus Christus nodig hebt om bij God te komen
3. Vraag Jezus Christus om in je hart te komen
4. Dank God voor het bloed van Jezus Christus dat je zonden schoon wast
5. Zeg tegen God dat je Hem wilt volgen de rest van je leven

Here God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en uw vergeving nodig heb.

Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij gestorven is.

Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug toe te keren.

Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart, in mijn leven wil komen, zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten en beter leren kennen.

Ik ben bereid met uw hulp, Hem als de Heer van mijn leven te volgen en te gehoorzamen.

Amen.

Niet het Einde

Niet het einde is een boekje dat vooral bedoeld is voor de jong volwassene. In dit boekje spreken twee ongeboren kinderen over een leven na de geboorte, net zoals wij als mensen spreken over een leven na de dood. Het lijkt erg op elkaar!

Veel mensen hebben het geloof in een leven na de dood verloren. Aannames in de wetenschap en verwijdering van de Bijbel hebben dit veroorzaakt. Wat we niet zien, is er niet en wat we niet kunnen bewijzen, bestaat niet. Maar is dat wel zo? Het ene ongeboren kind gelooft niet dat er buiten de warme veilige baarmoeder iets is, terwijl er onherroepelijk een einde komt aan het bestaan binnen de baarmoeder. Het andere kind baseert zijn mening op geloof en op waarnemingen.

Hoe zit het dan met ons als we praten over leven na de dood…..?
De boekjes kunt u via hier bestellen.
De bestelling dient tenminste 10 exemplaren of meer omvatten. De prijs is € 0,30 per boekje.

Beschikbaar in 13 talen:
Albanees, Chichewa, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Macedonisch, Nederlands, Oeganda, Roemeens, Sloveens, Spaans