Nieuwe Testamenten voor evangelisatie

Naast het oude testament bevat de bijbel ook het nieuwe testament. Het nieuwe testament is geschreven in het Grieks. Het Nieuwe Testament is uitstekend geschikt voor het verspreiden van het evangelie.

Evangeliën
In de vier evangeliën wordt de geboorte, de jeugd, het doen en laten, de toespraken en de dood en opstanding van Jezus Christus beschreven. De eerste drie evangeliën, vertonen veel overeenkomsten en worden daarom de synoptische evangeliën genoemd. Ze bestaan uit: Het Evangelie naar Mattheüs, Het Evangelie naar Marcus en Het Evangelie naar Lucas. Het vierde evangelie is Het Evangelie naar Johannes.

De Handelingen der apostelen
Het bijbelboek dat direct na de vier evangeliën beschrijft de geschiedenis van de eerste christenen.

De brieven
In het nieuwe testament staat een verzameling brieven. Dertien brieven zijn afkomstig van Paulus (Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, brief aan de Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus en Filemon). Verder 8 algemene brieven: de brief aan de Hebreeén, de brief van Jakobus, twee brieven van Petrus (1 Petrus en 2 Petrus), drie brieven van Johannes (1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes) en een brief van Judas (Judas).
In de brieven kunnen we ontdekken wat de eerste christenen geloofden.

Openbaring
Het laatste boek van de bijbel wordt Openbaring van Johannes of kortweg Openbaring genoemd. Dit is een vertaling van Griekse woord Apokalypsis. Het boek wordt daarom ook wel de Apokalyps genoemd. Het boek is het enige profetische boek in het nieuwe testament. Het beschrijft de eindtijd, de wederkomst van Jezus en de totstandkoming van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Heeft u geen Bijbel of Nieuw Testament, vraag deze dan hier aan:

Contact formulier

 

Verificatie