City Bible Project

 

Ontwikkeld en gelanceerd in 2007 heeft het City Bible Project 
van de Loukas Foundation sindsdien bewezen een
 vruchtbaar concept voor evangelisatie te zijn. Het primaire doel 
is het stimuleren en ondersteunen van de gelovigen van de 
plaatselijke kerken en gemeenten om effectieve getuigen van Jezus Christus te zijn in en rond hun woonplaats, of
 het nu een dorp, kleine stad of grote stad betreft.

Het City Bible Project wordt gebouwd op gelovige
 mannen en vrouwen die bereid zijn om de nodige tijd en financiën te
 besteden voor het produceren, laten drukken en
 distribueren van elke City Bible editie.

Dit heeft tot doel het motiveren en mobiliseren van
 de plaatselijke gemeenten tot evangelisatie door hen te voorzien de juiste evangelisatie instrumenten, hen te voorzien van de benodigde 
training voor persoonlijke evangelisatie en hen te instrueren 
over het vervolg op contacten en bekeringen.

De Loukas stichting werkt alleen met locale zendelingen en de leden
 van de plaatselijke gemeente of kerk. Zij zijn het hart en de handen
 die de City Bible verspreiden in de stad. De City Bible is gebaseerd op de
 “identificatie” en “communicatie”:

Het City Bible Project wordt georganiseerd,
 ontworpen, gedrukt en getransporteerd door de Stichting Loukas
 zonder “overhead” kosten. Het is een bediening voor de Heer.
 De City Bible wordt nu gedrukt en verspreid in 40 
landen en in 30 talen. Al bijna 2 miljoen City Bibles zijn er over de hele wereld verspreid.

IDENTIFICATIE
Een full-colour omslag met de naam van de stad en een 
karakteristieke foto van een gebouw / standbeeld /
 monument van die stad.
COMMUNICATIE
Een korte introductie van het Nieuwe Testament genaamd 
“5 stappen naar vrede in je hart” met een zondaars
gebed, een moderne vertaling van het Nieuwe
Testament en een contactpagina (Behalve de City Bible Jerusalem).

Missie

De Loukas Foundation is gefundeerd op het onfeilbare Woord van God zoals beschreven in de Bijbel.
 Het doel van de Stichting is evangelisatie en het verspreiden van Gods Woord in Nederland, de Balkan, Israel en waar nodig elders in de wereld. Dit ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect betrekking heeft op het vervullen van deze doelen.

De Stichting blijft een onafhankelijke organisatie die nauwe banden onderhoudt met gelijkgestemde organisaties. De Stichting tracht haar doelen te bereiken door directe evangelisatie en ondersteuning zoals het verspreiden en distribueren van het evangelie in de bovengenoemde regio’s.

Wij geloven

  • De Goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid van het Woord van God: de Bijbel.
  • De eenheid van God in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • De volledige verdorvenheid van de menselijke natuur sinds de zondeval
en daarom het eeuwig verloren zijn van de onbekeerde, onverloste mens.
  • De verlossing van de zonde uitsluitend en alleen door de offerdood van de Here Jezus Christus aan het Kruis.
  • De lichamelijke opstanding en hemelvaart van de Here Jezus Christus na Zijn kruisiging..

  • De wedergeboorte van iedere gelovige door de Heilige Geest.
  • De permanente inwoning van de Heilige Geest in iedere gelovige.
  • De persoonlijke verschijning van de Here Jezus Christus tot opname van Zijn gemeente.
  • De wederkomst van de Here Jezus Christus met de zijnen tot oprichting van het duizendjarig vrederijk op deze aarde.
  • De toekomstige schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het eeuwig Koninkrijk van God.

Do’s:

Het beste moment om een City Bible te overhandigen is na een gesprek over het evangelie. Het geeft de ontvanger de mogelijkheid om nadien er in hun eigen tijd over te lezen en zodoende bevestigd te zien wat hen verteld is.

Zorg dat je altijd een paar City Bibles bij je hebt: in je auto, thuis op je werk. Er zullen zich altijd onverwachte gelegenheden voordoen om het evangelie te delen en je een City Bible weg kunt geven.

Het beste moment om een City Bible te overhandigen is na een gesprek over het evangelie.. Het geeft de ontvanger de mogelijkheid om nadien er in hun eigen tijd over te lezen en zodoende bevestigd te zien wat hen verteld is.

Laat het evangelie in je leven zien! Onthoudt dat jouw leven het voorbeeld is voor anderen. Doe wat je zegt en leef je leven in overeenstemming met het Woord van God.

Don’t:

Geef de City Bible niet weg als een traktaat, zelfs niet bij evenementen. Overhandig een City Bible slechts dan wanneer mensen echte interesse hebben en je de kans ziet om een “follow-up” te geven. De City Bibles zijn kostbaar en bevatten veel informatie die de aspirant gelovige zal aanzetten tot het lezen van de hele bijbel. Gebruik ander materiaal, zoals goedkopere traktaten, voor massadistributie.

Bewaar de City Bibles niet in je boekenkast: Deze City Bibles zijn bedoeld om weg te geven aan ongelovigen niet als hebbeding voor Christenen. Deel ze alsjeblieft uit zodat ze hun doel bereiken!

Gebruik de City Bible niet als studieboek. Omdat de City Bible speciaal bedoeld is voor ongelovigen is het minder geschikt als studiebijbel. Neem voor studie een complete bijbel en geef de City Bible aan de ongelovige.

City Bible Foundation Team

Bestuursleden en medewerkers

Jasper Pilon
City Bibles Foundation

Graphic designer

Caroline van Schuppen
City Bibles Foundation

Africa

Peter Pilon
City Bible Foundation

Bestuurslid

Peter Verkade
City Bible Foundation

Medewerker / Vrijwilliger

Mirjam Visser
City Bibles Foundation

Office management

Jan Hol
City Bibles Foundation

Bestuurslid

José Pilon
City Bible Foundation

Marketing & communicatie

Aletta Duynstee
City Bible Foundation

Bestuurslid

Loukas Foundation Team

Bestuursleden

Peter Pilon
Loukas Foundation

Founder

Els Pilon
Loukas Foundation

Bestuurslid

Jan van Capelleveen
Loukas Foundation

Bestuurslid

Jan de Haan
Loukas Foundation

Bestuurslid

Ons getuigenis

Peter en Els Pilon
Founders

Ons doel met de City Bibles is om mensen te activeren om te gaan evangeliseren en ze hiervoor de tools te geven die daarbij nodig zijn.

Peter grew up in Veenendaal and was affiliated with the Reformed church until his student days, when he devoted his time and energy to his studies and other pursuits at that time. He met Els, they married and Peter duly set up his GP practice in his home town, Veenendaal. Els came from an atheist background, nevertheless the Reformed church baptized and confirmed her and they attended the services from time to time. Life continued normally for seven years until one day Peter was in the hospital and was called to the bedside of a dying man. This man was so afraid of dying that he was crying out in fear. Peter was deeply shocked to find it was an elder of the Reformed church he was accustomed to attending. ‘How could a ‘Christian’ be so afraid of death?’ Peter asked himself. ‘Was this man really a Christian or just a nominal Christian?’ So impacted by this event, he started to search the Bible diligently for answers to death and eternity. The search continued in vain for a year because Peter could not seem to grasp the simple truths of the Bible. No wonder Paul wrote in Romans 10 regarding the people of Israel, ‘How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?’ (verse 14).

Interestingly, it was a Dutch Messianic Jew by the name of Hannah Stranders, who came to teach the truth in Veenendaal. Her custom was to explain in two evening sessions Biblical truths concerning both the Old and New Testaments with an illustrated chart. Peter and Els went together the first evening, but Peter was called away halfway through the second evening to deal with a complicated heart-attack emergency. When he returned home, he remarked a difference in Els’ eyes. On asking her what had happened, she told him she had been born again. She had understood that she was far from God, but Jesus had died for her sins to open up the path to God. He had taken her punishment on the cross and now she could accept the forgiveness offered. Peter was very disappointed. He had been searching the Bible for a year and could not find out how to be born again, yet here was Els who had simply been born again before him on this particular evening. Jumping into the car in a state of indignation, Peter raced to the church, ran to the door and began knocking it, crying out, ‘I want to be born again!’ He had just arrived in time as the team were packing up. That evening, Peter knelt in prayer with a few of the Christians there and also received Christ as his Saviour. He was finally born again in a moment of time for all eternity (See John 3:1-21). His spiritual understanding was now ‘alive to God’ (Romans 6:11) because he had received the Spirit of Christ (Romans 8:9-11).

This is only the beginning of the story because that evening, both Peter and Els embarked on a journey. In their hearts was a burning desire to tell others of their need to be born again. As a doctor, Peter often had the opportunity to be with patients in their dying moments. Perhaps what he revealed about that struck me the most:

people who are dying always tell the truth!

In those final moments, Peter was able to direct many to the Saviour with the assurance that they would be with Him on the other side. Not everyone has time to reflect in their dying moments and this inspires Peter and Els to bring the Bible to people in countries all over the world. In 1993, they were evangelizing at the Bulgarian border when they received a “Macedonian call”: “Come over and help us!”. A young Macedonian woman who became a Christian in Sofia through the witness of Sudanese students(!) had married a Macedonian farmer and found out that the country was spiritually empty. So Peter went immediately to Macedonia and ascertained that the only Bible available was the Orthodox translation, which was a large, expensive edition. In order to make the Bible widely available in a smaller version, without the Apocrypha and with a more precise translation based on other reliable original texts, a Bitolian professor by the name of Dr Konstantinov accepted the task of producing a translation over a period of five years. Peter & Els founded a foundation for mission and this Loukas Foundation (www.stichtingloukas.nl) was then able to print 80.000 New Testaments and 47,000 Bibles initially and have them distributed freely throughout Macedonia followed by 16,000 revised copies. People finally had free access to God’s Word in their mother tongue in a country where Christianity had many of its early roots.

Peter and Els’ latest project is the City Bible Project which produces an edition of the New Testament with a short introduction of the Good News and the city name on the cover City Bibles website. The demand for these New Testaments continues to grow. They are now being produced in 12 countries in 15 different languages.

Bible League – A Partnership to Reach Europe’s Cities… and those beyond

Pursuing partnerships to fulfill its world-wide mission of placing understandable Scriptures, along with one-on-one teaching, in the hands of the nations, the Bible League is linking arms with the Loukas Foundation, a Netherlands-based ministry dedicated to reaching Europe’s villages, towns and cities with the Gospel of Jesus Christ. Loukas Foundation website and Bible League website

Dr. Peter Pilon and his wife Els, founders of the ministry, explain how their City Bible concept is based on identification and communication, “Since each City Bible has its own unique cover with a photo of familiar landmark or well-known building from the community where it is distributed, those who receive it automatically connect it with something local and familiar,” Pilon pointed out. “The communication piece of the project is when the first part of the (or intro) content of the City Bible is presented in an understandable summary to the one receiving the Bible.”

The City Bible is actually a New Testament with a 5-step way of salvation explained in the front pages of the text (5 Steps to Peace in Your Heart) along with an inserted evangelistic tract pointing out three paths, the path of a true Christian, the path of a religious person and that of a sinner. “The path of the religious person is parallel to that of the Christian until the end, when the path follows the way of the sinner,” Pilon pointed out. Even though the Pilons are convinced that the New Testament and evangelistic material in the preface will speak for themselves, “a relationship between the giver and the receiver is crucial for the reception of the message,” stressed Pilon. “The personal contact of the believer with the unbeliever determines the fruit of the evangelism.”

Pilon recruits local churches to be the hands and heart of the ministry. “The people of the town should be the ones reaching out,” he said. “City Bibles are the ultimate tool in the hands of local believers.” Local Christians are encouraged to tell their own stories of how their lives intersected with the story of God. Members of local churches are encouraged to take four City Bibles, one for a friend, a relative, a colleague at work and one for a neighbor and then to share the gospel with these with whom they already have a relationship. “The best moment to hand someone a City Bible is after a talk about the gospel,” Pilon explained.

The first City Bible effort launched outside of Pilon’s homeland in the Netherlands was in Macedonia, after Pilon was grieved that Macedonia “had no canonical version of the Scriptures in its own language,” he remembered. Over the next several years, the Pilons organized and sponsored the revision and printing of the so-called Konstantinov translation and released the first canonic Bible in Macedonia in 1999. It wasn’t long before the newly revised Bible was the standard text among communities of evangelical believers throughout the country. Stoyan Petrovski, national director for the Bible League in Macedonia, followed up after the initial evangelism efforts and organized teaching and equipping for new believers. In 2008 the concept of the City Bible was launched in Macedonia with the City Bible Bitola after the fruitful printing and distribution of the Dutch City Bible Veenendaal in 2007.

Following the Netherlands and Macedonia, the Pilons began to tackle the challenge of other nations. City Bibles soon appeared in towns and cities in Greece and even Israel. City Bibles Jerusalem in English, Hebrew, and Russian made their way into Jewish communities of the Holy Land. Now the Spanish edition of the City Bible Jerusalem is in preparation. Also was printed the Arabic City Bible Nazareth and City Bible Bethlehem for the Muslim communities Nazareth and Bethlehem. City Bible projects for cities in Albania, Bulgaria and Croatia are underway with plans for an English version in major cities in the United Kingdom and even New York. The Pilons have Slovenia, Poland and Turkey on their radar as well and requests are coming in from locations from Africa to Azerbaijan. Whenever possible, the Pilons use BLI Easy-to-Read translations of the Scriptures for their City Bibles.

“This isn’t just a one-time project for these locations,” Pilon pointed out. “Churches throughout Greece are collecting money for another printing.”

Roger Massey, Croatia
Field Operations Director for Eastern Europe and Russia
Bible League International

LR Wes – LIFE, Peter Pilon – Loukas Foundation, Tim Sigler – Voorzitter raad (Life in Messiah)

Een nieuwe partnerschap is beklonken tussen City Bibles (Loukas Foundation) en Life in Messiah International. Tot op heden heeft de Loukas Foundation (gevestigd in Nederland) de City Bible voor meer dan 100 steden over de hele wereld gedrukt. Het begon ooit met de behoefte aan een evangelisatie instrument in de Macedonische taal. Hierdoor ontstond de City Bible. De City Bible omvat het Nieuwe Testament met een karakteristieke afbeelding van de stad op de omslag, waarmee de potentiële lezer zich identificeert. Vervolgens wordt het evangelie gepersonaliseerd door de lezer door de eigen naam in te vullen in Johannes 3:16. Daarmee laat je zien dat God specifiek van hen houdt. In de “5 stappen naar vrede in je hart” wordt het evangelie gecommuniceerd en dat leidt vervolgens naar het Nieuwe Testament. De City Bible Jerusalem is een onderdeel van het project en is beschikbaar in het Hebreeuws, Engels, Russisch en Spaans met de Franse versie in voorbereiding. Dit concept past goed bij Life in Messiah’s doel om “Gods hart delen met het Joodse volk” over de hele wereld. Het leven in de Messiah’s Immanuel House in Brooklyn zal dienen als distributiepunt voor de City Bible. Dit geldt voor alle distributie in Amerika.

”Wij zijn enthousiast over de visie van het wereldwijd uitdelen van God’s Woord in de harten en de taal van de mensen middels het City Bible concept van identificatie met iemands stad of woonplaats,” zegt Wes Taber, uitvoerend directeur van Chicago’s Life in Messiah. “Ons gezamenlijk doel voor het bereiken van het Joodse volk met de boodschap van de Messias Jezus brengt ons samen in een partnerschap.”

”Ons doel is om met ons werk de bediening van Life in Messiah te dienen. Daardoor worden wij nog meer betrokken bij het bereiken van de Joodse gemeenschappen,” zegt Peter Pilon, die samen met zijn vrouw Els de Loukas Foundation en het City Bible project hebben opgericht. “We zijn toeschouwers van wat God aan het doen is om zijn koninkrijk te bouwen.”
Life in Messiah heeft haar bediening in Israël, Frankrijk, Nederland, Canada, Mexico, Argentinië, Japan en de VS. Dit partnerschap wordt gezien als een stap in Gods koninkrijk om het werk van beide organisaties te bevorderen.

Life in Messiah heeft haar bediening in Israël, Frankrijk, Nederland, Canada, Mexico, Argentinië, Japan en de VS. Dit partnerschap wordt gezien als een stap in Gods koninkrijk om het werk van beide organisaties te bevorderen.