Als kerst in September valt…

Als kerst in September valt…

09:56 23 december in Blog, Geen onderdeel van een categorie

Emile-Andre Vanbeckevoort & Arno Lamm

Het kerstverhaal is misschien wel het bekendste verhaal uit de Bijbel, voor gelovigen en ongelovigen. Maar wat is de reactie als we de stal met het stro en de ezel en de os uit het zo vertrouwde Kerstverhaal verwijderen en het Kerstverhaal naar September verplaatsen?

Waarschijnlijk wilt u dan eerst snel de Bijbel openslaan om die stal terug te vinden. Tevergeefs. In dit artikel willen wij u meenemen naar het echte Kerstverhaal, het Bijbelse kerstverhaal dat niet plaatsvond op 25 december. Een verhaal dat u misschien zal verbazen.

In de tijd van Jezus Christus op aarde kende het Romeinse Rijk veel heidense godsdiensten. Van de 1e tot de 5e eeuw na Christus was het Mithraïsme vooral onder de Romeinse soldaten een populaire godsdienst. Op Romeins grondgebied bevonden zich tenminste 1500 (rots)tempels voor Mithras, waarschijnlijk een godheid afkomstig uit het oude Perzië. Mithras werd ook wel de zonnegod genoemd en op 25 december werd de geboortedag van deze Sol Invictus (‘onoverwinnelijke zon’) gevierd. Dit feest vond enkele dagen na de interzonnewende van 21 december plaats, als de zon weer aan kracht begon te winnen; het bewijs ‘dat de zon was wedergeboren’. Het mythische verhaal van Mithras komt ons ergens bekend voor…

Mithras was naar de aarde gekomen om de mensheid te redden van het kwaad. Hij werd geboren uit een maagd in een grot en werd aanbeden op zondag, de dag van de zon. Hij had twaalf discipelen en het verhaal kent ook een laatste avondmaal. Mithras stierf, stond op uit de dood en werd de middelaar tussen de mens en de God van het licht. Mithras was voor velen in die tijd de verpersoonlijking van het licht dat de duisternis overwint. Het hoofddeksel dat Mithras droeg noemden de Romeinen een mijter (mitra). Het Mithraïsme was in de eerste eeuwen een geduchte rivaal van het opkomende Nieuwtestamentische christendom. Sommige dachten dat Jezus en de godheid Mithras wel één en dezelfde moesten zijn. De waarheid is volstrekt anders en daarom is het zo van belang dat we…

Lees snel verder