Het interactieve Johannes Evangelie ‘Een Waargebeurd Verhaal’

Dit is het waargebeurde evangelie van Johannes. Johannes was een volgeling van Jezus. Johannes was erbij, hij was een ooggetuige. Hij heeft al de wonderlijke gebeurtenissen in het leven van Jezus met eigen oren gehoord en met eigen ogen gezien en nauwkeurig vastgelegd. Hij vertelt ons uit de eerste hand wat God met de mensen voorheeft.

Jezus zag eruit als een gewone man, een timmerman uit het stadje Nazareth. En dat was Hij ook. Maar Hij is ook de Zoon van de allerhoogste God.

Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot God de Vader dan door Hem.

Lees dit waargebeurde verhaal van Johannes, een ooggetuige.

Dit Johannes evangelie boekje bevat 100 pagina’s. De Nederlandse editie heeft het Johannes Evangelie van de Herziene Statenvertaling uit 2010. Bij elk hoofdstuk is een key verse uitgelicht welke te scannen is met de gratis te downloaden ‘citybibles’ app. Door de te scannen met de app krijg je een filmfragment te zien uit de film ‘The Gospel of John’. Doordat de film exact gelijk loopt met de tekst uit het Johannes evangelie krijg je zo’n 30 seconden tot maximaal 2 minuten filmfragment te zien wat precies de key verse weergeeft in film. Op deze manier wordt de tekst levend. Ga naar onze webshop om dit offline online boekje te bestellen. Het is een uitstekend middel voor evangelisatie. Bestel ze op; www.citybibles-webshop.com.

Een boodschap die antwoord geeft op de vraag wat je hier op aarde doet! Een boodschap die eigenlijk antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Dit boek laat je zien dat je van nature van God gescheiden bent, maar dat God je zo lief heeft dat Hij jou een oplossing aanbiedt waardoor je niet voor eeuwig van Hem gescheiden blijft.

Die mogelijkheid bestaat uit: de erkenning dat je van nature de wil van God niet doet, dat je Hem vergeving vraagt en dankt voor het feit dat Zijn zoon Jezus de straf daarvoor op zich genomen heeft. Wanneer je daarna Jezus in je hart vraagt, behoor je God voor eeuwig toe. Dan heeft de boodschap van dit boek zijn doel bereikt: vergeving van je verleden, een doel in je leven, een thuis in de hemel.

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God (de wereld) ……………………………………………. gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat (ieder) ……………………………………………. die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 6:35

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens;  wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 8:12

Ik ben het Licht der wereld wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.