Sportbijbel presentatie

Sportbijbel presentatie

14:58 15 oktober in Blog, Geen onderdeel van een categorie

Afgelopen vrijdagmiddag was de presentatie van de vierde versie van de Sportbijbel in Soest. Op een prachtig plek in een oude botenloods aan de Eem waren de Geloofshelden neergestreken. Ondanks de vrijdagmiddagdrukte op de weg was iedereen op tijd binnen. Het was goed om elkaar te ontmoeten en bij te praten, want een aantal hadden elkaar een tijdje niet gezien. Maar goed het ging niet alleen om het bijpraten er moest ook een presentatie plaatsvinden.

Dit is dan wel de vierde versie van de Sportbijbel, maar het is zeker geen jaarlijks gebeuren! De vierde Sportbijbel heeft een aantal veranderingen ondergaan ten opzichte van de eerste drie versies. Deze Sportbijbel is gemaakt in samenwerking met City Bibles en wij hebben gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. We hebben dit keer gekozen voor een pocketformaat, die je bij wijze van spreken nog in je trainingsjack kan steken. We hebben gekozen voor minder verhalen van (ex-)topsporters in de Sportbijbel, maar de getuigenissen gaan net een tandje verder. Het zijn echte levensverhalen geworden. We zijn erg tevreden met het eindresultaat en de frisse uitstraling die de Sportbijbel heeft.

Toch heeft het proces ook geleerd dat als je bezig gaat met het uitgeven van een Bijbel, dit niet zonder strijd gaat. Daarin mochten we gelukkig ook ontdekken dat we een geweldige God hebben die ons voorgaat.

Bij de opening mocht René Ruitenberg hier ook bij stil staan en hoe belangrijk het is dat wij laten zien dat Jezus leeft. Dat het waarheid is en dat mensen dat gaan ontdekken door mensen heen. Jezus, zit aan de rechterzijde van Zijn Vader en wij hebben de Trooster gekregen, en wij hebben de opdracht om getuige te zijn en discipelen te maken. Laten wij niet aan die opdracht voorbij gaan en datgene doen wat Jezus ook deed. Wij zijn Zijn ambassadeurs! Daarvoor hebben we onder andere de Sportbijbel en René hoopt dat we de Sportbijbel ruimhartig mogen uitdelen, zodat we mensen kunnen bereiken met GOED NIEUWS!

Bert-en-Ronald-sport-bijbel

Na de opening was dan toch het moment dat Bert Konterman de eerste Sportbijbel mocht overhandigen aan Ronald Mulder. Bert deed dat in stijl en gaf Ronald nog een mooie tekst mee uit 2 Tim. 4: 7-8: “ Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”

2 van de 5 geloofshelden in Sportbijbel

Daarna overhandigde Peter Pilon van City Bibles die samen met Geloofshelden de Sportbijbel heeft gemaakt, de Bijbel aan de 5 Sporters (Jesse De Haan, Levi Risamasu, Bert Flier, Manix ten Kortenaar en Vince Rooi). Ook zij kregen allemaal een Bijbeltekst mee uit Gods rijke Woord!

Als laatste van het officiële gedeelte werden alle mensen die belangeloos aan dit project hebben meegewerkt bedankt. Geert Plender die alle verhalen geschreven heeft voor de Sportbijbel, Peter en Els Pilon voor de uitgifte en druk van de Bijbel, Jasper Pilon die de opmaak van de Sportbijbel heeft verzorgd en Lucas van Twillert die de fotografie heeft verzorgd!

Toch was toen de middag nog lang niet afgelopen en hebben we nog een goede tijd met elkaar mogen hebben. Het was goed om elkaar juist bij dit moment te ontmoeten en elkaar aan te vuren christen te zijn in de (sport)wereld. Dit wordt ook mooi geïllustreerd door de volgende tekst uit Hebr. 10:24: “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”